DISC-training

Meer inzicht in je eigen gedrag en hoe je dit het beste kunt inzetten in elke situatie.

Herkenbaar?

Herken je het volgende: met de ene collega heb je aan één woord genoeg en bij de ander lukt het maar niet om diegene mee te krijgen in jouw verhaal? Of: Waarom krijgen sommige mensen buikpijn van veranderingen terwijl anderen het juist toe lijken te juichen? 

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en vertoont dan ook uniek gedrag. Onder gedrag verstaan wij de zichtbare communicatie (zowel verbaal als non-verbaal) van een persoon met zijn omgeving. Hoe graag we ook anders willen, effectief communiceren is best ingewikkeld. Daardoor verloopt de onderlinge samenwerking niet altijd even soepel. We vullen vaak in vanuit ons eigen perspectief en hierdoor ontstaat gemakkelijk ruis en miscommunicatie.

Persoonlijke ontwikkeling begint bij zelfinzicht

Zelfinzicht en inzicht in de anderen helpt je om jezelf beter te leren kennen en ook om de ander beter te leren kennen. Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en ontstaat er minder ruis en miscommunicatie. De Disc gedragsanalyse geeft je deze inzichten. 

Disc gedragsanalyse

Een DISC-gedragsanalyse is een instrument waarmee diverse kenmerken van menselijk gedrag worden geanalyseerd. Het geeft inzicht in de wijze waarop jij de dingen doet, wat jouw kwaliteiten zijn en wat je mogelijke valkuilen zijn. Daarnaast laat het ook zien hoe jij op je omgeving reageert en in welke werkomgeving jij goed past. Hierbij gaat het niet om goed of fout, het gaat erom hoe jij je gedraagt in bepaalde situaties. 

Neem contact op