Privacyverklaring

Voor je ligt de privacyverklaring van Bureau En Nu. Hierin wordt omschreven hoe ik met jouw persoonlijke gegevens omga die worden verzameld door Bureau En Nu. Ik vind het belangrijk dat ik dit op de goede manier doe. In deze privacyverklaring informeer ik jou welke gegevens ik verzamel, met welk doel ik dit doe en met wie ik de gegevens mogelijk deel.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Bureau En Nu. Bureau En Nu is een adviesbureau op het gebied van loopbaanbegeleiding, coaching en training.

Bureau En Nu | Karin Vliem | St. Hubertusholt 14 | 9781 KB | Bedum | 06-30674331 | karin@bureauennu.nl

Functionele cookies – Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoeveel mensen op de website komen, en om te kijken op welke manier de website gebruikt wordt. Dit doe ik anoniem. Ik verzamel hiervoor dus geen persoonsgegevens en ip-adressen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bureau En Nu verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn dienstverlening en/of omdat jij deze aan mij verstrekt. Ik krijg je persoonsgegevens via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens krijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening. Hiervan word je dan op de hoogte gesteld.

Bureau En Nu verwerkt de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
Geboortedatum, geslacht
Jouw Curriculum Vitae: gegevens over werkervaring en opleiding
Gegevens die verband houden met de dienstverlening, zoals data van afspraken, gespreksverslagen, testresultaten, plan van aanpak en dergelijke;
(Persoonlijke) gegevens van de opdrachtgever c.q. werkgever.
Doelen Bureau En Nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het onderhouden van contact met jou;

Om jou te informeren over de dienstverlening en een persoonlijk voorstel te kunnen doen;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het klantenbestand;
Het onderhouden van contact met de opdrachtgever;
Om de klanten op de hoogte te houden van de voortgang van een traject;
Offerte en facturering.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Bureau En Nu bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Bureau En Nu zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht.

Verstrekking aan derden

Bureau En Nu kan persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en doet dit uitsluitend voor de uitvoering van een overeenkomst en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Bureau En Nu zal jou vooraf toestemming vragen. Inhoudelijke rapportages over jou worden pas verstrekt aan een opdrachtgever nadat jij daarmee nadrukkelijk akkoord bent gegaan.

Beveiliging persoonsgegevens

Bureau En Nu vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Bureau En Nu passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Welke rechten heb jij?

Als het gaat om jouw persoonsgegevens, heb jij als cliënt een aantal rechten.

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bureau En Nu vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bureau en Nu. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Als jouw gegevens niet kloppen, heb je het recht om de gegevens te laten aanpassen. Ook heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vragen of klachten?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via karin@bureauennu.nl.

Hartelijke groet,

Karin Vliem – Bureau En Nu

Laatste update 18 mei 2020